Samenwerking Cegeka – EntrD

Samenwerking Cegeka – EntrD

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het niet langer toegestaan uw data uit Dynamics Empire rechtstreeks in te zetten voor testdoeleinden. Om ervoor te zorgen dat u AVG-compliant kunt testen binnen uw On-Premise omgeving zijn wij een partnership aangegaan met EntrD uit Heerenveen. Deze organisatie specialiseert zich in het anonimiseren en generen van testdata.

Het partnership zorgt ervoor dat EntrD inzicht krijgt in het datamodel van Dynamics Empire. EntrD kan daardoor twee oplossingen leveren die ervoor zorgen dat u kunt testen met geanonimiseerde persoonsgegevens. Met datamasking kunt u snel een bestaande dataset uit Dynamics Empire omzetten naar een geanonimiseerde dataset die representatief is voor de oorspronkelijke persoonsgegevens. De data zijn niet meer herleidbaar tot personen, maar geven wel betrouwbare test- en analyseresultaten. Met datageneratie kunt u eenvoudig een grote hoeveelheid synthetische testdata creëren, bijvoorbeeld voor een performance test. EntrD kan op afroep een set testdata voor u genereren in elk gewenst volume.

Heeft u interesse in deze oplossingen? Dan kunt u direct contact opnemen met Wilma Borgers van EntrD via w.borgers@entrd.nl of mobiel 06 24 95 23 45.
Voor vragen aangaande dit bericht kunt u uiteraard ook altijd bij uw accountmanager terecht.