Klantcase Domijn

Klantcase: Domijn

Domijn is een woningcorporatie in Enschede met zo’n 15.500 woningen in bezit in Enschede, Haaksbergen en Losser. Vanwege het complexe applicatielandschap is testen voor Domijn belangrijk, vertelt Informatiemanager Frank te Velde. Maar nooit meer met productiegegevens.

De Vraag
Domijn heeft een uitgebreid arsenaal aan applicaties draaien. ‘Allereerst een ERP-kern waar alle basisadministratie in gebeurt’, vertelt Frank. ‘Daar overheen draait een KCC-oplossing voor het klantcontactcentrum. Ook is er een portal voor huurders en een portal voor aannemers. De incasso-afdeling heeft een eigen applicatie en zo zijn er nog een aantal verschillende applicaties. De testomgeving is een kloon van de productieomgeving zodat elke test zo representatief mogelijk is.’

Tot voor kort gebeurde het testen dan ook met dezelfde data als in de productieomgeving. Maar met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in aantocht, was dat geen optie meer. Frank ging op zoek naar een oplossing en kwam via CEPO in contact met EntrD. Wat zij hem lieten zien viel direct in goede aarde.

De Oplossing
‘Het gebruiksgemak gaf de doorslag’, zegt hij. ‘Daarnaast is het voor ons belangrijk dat op de verschillende applicaties dezelfde data op dezelfde manier wordt gemaskeerd. En ten slotte hebben we met deze tool zelf invloed op de wijze van configureren. Zo kunnen we iets maken dat én werkbaar is én voldoet aan wet- en regelgeving.’

Eerst hebben EntrD en Domijn samen een pilot opgezet met de belangrijkste velden en een basisconfiguratie. Na wat finetuning is deze pilotversie geaccepteerd door de business. De Datafactory draait lokaal op de omgeving van Domijn en daar kunnen ze zo vaak als ze willen de productiedataset in stoppen, maskeren en teruglezen in de testomgeving. En dat werkt voor de business, vooral omdat gegevens niet geanonimiseerd maar gepseudonimiseerd worden.

‘We laten de klantnummers in stand; de overige gegevens waarmee een klant te identificeren is husselen we volgens bepaalde regels door elkaar’, zegt Frank. ‘Zo kun je een klant waar in productie iets mee aan de hand is, bijvoorbeeld een betalingsachterstand, in de testomgeving makkelijker vinden wanneer je de noodzakelijke informatie hiervoor hebt. We maken ook gebruik van de echte namen, zodat elke exoot in de testomgeving zit. Ook de straatnamen zijn echt, dus herkenbaar voor de mensen die ermee werken. Toch kan iemand die kwaad wil er niks mee. Zolang je niet alle benodigde informatie bij elkaar hebt, is het veilig.’

De Samenwerking
‘De samenwerking met EntrD is heel goed bevallen’, zegt Frank. Het is echt een no nonsense partij. What you see is what you get. Ze proberen me niets aan te smeren, ze doen het zoals ze het moeten doen. En als het vrijdagmiddag niet af is bestellen ze pizza en maken ze het af. Je loopt niet tegen bureaucratie aan zoals bij sommige grote organisaties. Dat vind ik heel gaaf.’