Chipsoft HiXPort

Patiëntgegevens uit HiX
met één druk op de knop.

HiXPort is een volledig voorgeconfigureerde versie van Datafactory voor ziekenhuizen die ChipSoft HiX gebruiken als ZIS/EPD. Met HiXPort anonimiseert u patiëntgegevens uit HiX met één druk op de knop en kunt u ze gebruiken buiten de productieomgeving.

Waarom HiXPort?

Omdat wij ook bij ziekenhuizen het bekende dilemma zien. Enerzijds is er de groeiende behoefte om software, zoals een nieuw ZIS of EPD, goed te testen met behulp van bestaande patiëntgegevens; anderzijds is er de privacywetgeving die dit verbiedt. En natuurlijk willen zorginstellingen de privacy van hun patiënten zorgvuldig beschermen.

Wat is HiXPort?

HiXPort maakt beide mogelijk voor ziekenhuizen die ChipSoft HiX gebruiken. HiXPort is Datamasking van Datafactory, geconfigureerd voor het datamodel van ChipSoft HiX. Daarmee is het na een korte implementatie direct te gebruiken om patiëntgegevens te anonimiseren of pseudonimiseren. De oplossing werkt database-onafhankelijk en kan worden toegepast op de hele softwareketen.

HiXPort hebben wij ontwikkeld in samenwerking met Zapphire (Supportbook) en het Deventer Ziekenhuis als pilotziekenhuis.

Productspecificaties HiXPort

• Eenvoudig te implementeren
• Snel uit te rollen (gemiddeld 2 tot 6 weken)
• Lage operationele kosten
• Geanonimiseerde gegevens zijn onherleidbaar (in lijn met eisen vanuit de Wbp en de GDPR)
• Versnelt de development cyclus
• Sluit aan bij agile werken
• Voorkomt de noodzaak van aanhouden van risicokapitaal (zie ook business case)
• Voorkomt de impact van datalekken (boetes en reputatieschade)
• Geanonimiseerde gegevens zijn breed inzetbaar (Test, Analyse, Opleiding, Demo, Ondersteuning, Outsourcing etc.)

• Consistent anonimiseren over tijd zonder gebruikmaking van een ‘vertaaltabel’
• Consistent anonimiseren van een gehele keten
• Behoud van relevante relaties (indien gewenst)
• Geografische spreiding van relaties blijft intact (indien gewenst)
• Leeftijden blijven ongewijzigd (indien gewenst)
• Gegenereerde gegevens voldoen aan data specifieke regels (bijvoorbeeld de 11-proef)
• Datakwaliteit blijft ongewijzigd
• Geanonimiseerde data is eenvoudig te onderscheiden van productiegegevens

• Volledig database onafhankelijk
• Eenvoudig schaalbaar
• Hoge performance
• Cross platform
• Minimale beheersinspanning
• Eenvoudige integratie met CI
• Ondersteunt grote datasets
• Anonimiseren gebeurt volledig in-memory
• Mogelijkheid om eigen maskeerregels toe te voegen
• Standaard voorzien van ruim 10 mogelijkheden om gegevens te anonimiseren