Privacy

Privacy

EntrD verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt persoonsgegevens. Hierbij neemt EntrD de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door EntrD alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.