Nieuws

De Datafactory is voortaan nog eenvoudiger te configureren

De configuratie van de Datafactory betekent dat een maskeeralgoritme gekoppeld wordt aan een te maskeren attribuut. In de configuratie wordt dus vastgelegd welke attributen op welke manier gemaskeerd gaan worden. Om klanten meer inzicht te geven in de configuratie heeft EntrD een grafische schil ontwikkeld waarin op een overzichtelijke manier getoond wordt hoe de configuratie er uit ziet. Op deze manier hebben klanten altijd inzicht in de manier van maskeren. Dit is zowel voor gebruikers als voor auditors erg [...]

Lees meer...

(Bijna) alle woningcorporaties kunnen nu gebruik maken van een plug & play variant van de Datafactory!

Voor woningcorporaties is een ERP-systeem cruciaal. Er zijn grofweg 5 grote aanbieders te weten Aareon, Cegeka DSA, Centric, Itris en NCCW. Voor het ERP-systeem van 4 van deze aanbieders biedt EntrD binnenkort een voorgeconfigureerde versie van de Datafactory aan! Dit betekent concreet dat alle woningcorporaties die Tobias AX, Dynamics Empire, Key2Wocas of Bis gebruiken, op een eenvoudige manier kunnen beschikken over gemaskeerde huurdergegevens om mee te testen, opleidingen te geven of voor analyses. De 1e woningcorporaties maken ondertussen al [...]

Lees meer...

Pinkroccade Local Government en EntrD gaan samenwerking aan

Pinkroccade Local Government biedt gemeentes onder de naam iBurgerzaken een applicatie aan waarmee alle burgerzaken gerelateerde acties uitgevoerd kunnen worden. Voor gemeentes vormt een dergelijke applicatie het hart van de dienstverlening richting burgers, een goede werking is dus essentieel. Daarom wordt een nieuwe versie altijd getest voordat hij in gebruik genomen wordt. Om dit te kunnen doen, hebben gemeentes behoefte aan betrouwbare gegevens van burgers. Maar tegelijkertijd willen (en mogen) ze de echte gegevens van burgers hiervoor niet gebruiken. [...]

Lees meer...

VIR en EntrD bieden Ecaris gebruikers een oplossing aan om gegevens te maskeren

VIR is een gespecialiseerde leverancier van EPD-software (Ecaris) voor revalidatie instellingen. De bescherming van de privacy van patiënten is hierbij cruciaal. Om te zorgen dat Ecaris gebruikers in niet productie omgevingen kunnen beschikken over gemaskeerde patiëntgegevens, ontwikkelt EntrD twee configuraties van de Datafactory. De 1e configuratie wordt als gratis variant aangeboden en maakt gegevens onherleidbaar door ze te vervangen door willekeurige karakters. De 2e variant wordt als additionele module aangeboden en maakt de gevoelige gegevens onherleidbaar maar zorgt er [...]

Lees meer...

Data masking als integraal onderdeel van een applicatie

Data masking als integraal onderdeel van een applicatie. Goed idee of toch maar niet? De laatste tijd is er door o.a. de AVG/ GDPR steeds meer aandacht voor het maskeren van (privacy)gevoelige gegevens. Organisaties doen dit meestal om deze gegevens ook buiten hun live omgeving te kunnen gebruiken. Ze willen bijvoorbeeld betrouwbaar kunnen testen of analyses kunnen doen. Tegelijkertijd willen ze het risico op een datalek minimaliseren en de privacy van hun klanten, patiënten of huurders beschermen. Door de gevoelige [...]

Lees meer...

Wilma Borgers (EntrD)

Om bij het begin te beginnen: waarom is het anonimiseren (of pseudonimiseren) van data zo belangrijk? Antwoord WB: De privacy van je huurders bewaken is vanuit de rol die de corporatie heeft ontzettend belangrijk. Het maskeren (overkoepelende term voor pseudonimiseren, anononimiseren of genereren van synthetische data) is vooral belangrijk bij het testen van nieuwe releases of bij het opleiden van nieuwe medewerkers. Wat regelmatig gebeurt, is dat er een kopie van de productieomgeving wordt gemaakt waarna deze in [...]

Lees meer...

Corporatiebeurs Houten

Sinds 25 mei is de AVG van kracht. Eén van de consequenties is dat testen met gegevens van huurders niet meer mag. Maar hoe zorg je dan voor representatieve gegevens in test, opleidings, of analyse-omgevingen? Wij van EntrD hebben voor u de oplossing, de Datafactory! Een volledig geautomatiseerde oplossing om de gegevens van uw huurders onherleidbaar te maken en representatief te houden. De Datafactory werkt in combinatie met elke database en elke applicatie (ERP, DMS etc.) en is in [...]

Lees meer...

Aareon: Noodzaak maskeren testdata bij AVG

Met het ingaan van de AVG 25 mei j.l. wordt het voor corporaties zaak nog zorgvuldiger met de persoonsgegevens van haar huurders om te gaan. Een onderdeel van de van kracht wordende wet is namelijk dat échte persoonsgegevens niet langer gebruikt mogen worden bij het testen van systemen. Softwareleverancier EntrD levert hiervoor de Datafactory, waarmee je persoonsgegevens kunt maskeren zodat ze onherleidbaar worden. Aareon is vanaf begin dit jaar met EntrD in gesprek over de oplossing die zij biedt. Arie: [...]

Lees meer...

Corporatieplein

De wereld waarin woningcorporaties acteren, verandert snel. Huurders worden steeds veeleisender en verwachten bijvoorbeeld dat hun gegevens altijd inzichtelijk zijn via een 24/7 beschikbare portaalomgeving. Dit betekent dat de eisen die aan software gesteld worden, steeds hoger worden. Testen of de gebruikte ERP-pakketten doen wat ze moeten doen was altijd al belangrijk, maar is straks cruciaal. Tegelijkertijd staan budgetten onder druk en wordt de privacywetgeving steeds strenger waardoor gegevens van echte huurders niet meer gebruikt mogen worden om mee [...]

Lees meer...

Aareon en EntrD samen de markt op

Aareon is een softwareontwikkelaar en heeft een van de meest gebruikte ERP pakketten voor woningcorporaties ontwikkeld. EntrD is eveneens een softwareontwikkelaar, maar dan op het gebied van het slim anonimiseren van data. Door te gaan samenwerken bieden Aareon en EntrD klanten van Aareon sinds kort een plug & play oplossing om gegevens van huurders te maskeren! Sinds 25 mei moet elke woningcorporatie compliant zijn als het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). En daar is nog bergen werk te [...]

Lees meer...