Nieuw EPD op komst? Testen met patiëntgegevens!

Nieuw EPD op komst? Testen met patiëntgegevens!

Testen is de komende periode een actueel thema voor veel ziekenhuizen. Dit komt doordat bij veel ziekenhuizen in de komende 1 à 2 jaar een migratie naar een nieuwe versie van een EPD-pakket voor de deur staat. Dit zijn trajecten waarvan je 100% zeker wilt weten dat ze goed verlopen. Je moet alle patiëntgegevens behouden. Ongeacht of je overgaat naar een nieuwe versie van het huidige EPD of migreert naar een EPD van een andere leverancier.

 

Testdata

Om dit te valideren, wordt in migratietrajecten veel aandacht besteed aan testen. Van tevoren worden testscenario’s bedacht die, als ze succesvol doorlopen zijn, een goede indruk gegeven van de resultaten na de migratie. Betrouwbaar testen staat of valt echter met betrouwbare testdata. Als de testdata niet representatief is voor de situatie zoals die in productie voorkomt, dan is het resultaat van de test waardeloos.

 

Datalek

Logisch dus dat er binnen ziekenhuizen kritisch wordt gekeken naar manieren om te kunnen testen met betrouwbare testdata. Maar gelet op het grote belang dat men binnen de sector hecht aan het beschermen van de privacy van patiënten, lijkt testen met de echte patiëntgegevens een slechte keuze. Immers, als die gegevens in meer omgevingen gebruikt worden dan alleen de productieomgevingen. Waarbij bovendien meer medewerkers meer rechten hebben, dan neemt het risico op een datalek exponentieel toe. Alle reden dus om te zoeken naar alternatieven.

 

Oplossing

Leveranciers van EPD’s bieden hier helaas geen oplossing voor, maar EntrD wel. Door de privacygevoelige gegevens te anonimiseren, creëren we een betrouwbare testset die gebruikt kan worden binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Hiermee sla je als ziekenhuis dus twee vliegen in één klap. Je beschermt de privacy van de patiënten en je zorgt voor een soepele migratie.

 

Andere toepassingen

Sterker nog, als je het anonimiseren van patiëntgegevens eenmaal hebt ingericht, dan heb je hier op veel andere vlakken ook profijt van. Zo kun je bijvoorbeeld zonder aanvullende inspanningen ook een opleidingsomgeving anonimiseren, zorgen voor een betrouwbare demo omgeving of zelfs onderzoek doen met geanonimiseerde data.

 

Anonimiseren

Samenvattend, bij veel ziekenhuizen staat de komende tijd een EPD migratietraject gepland. Dit zijn trajecten waarbij sprake is van intensief testen. Om dit betrouwbaar te doen is representatieve testdata cruciaal. Een uitgelezen moment om te starten met het anonimiseren van patiëntgegevens.

Wisselt uw ziekenhuis of zorginstelling ook op korte termijn van EPD?
Wat doet u om de migratie soepel te laten verlopen en de kans op een datalek te reduceren?
Laat het ons weten op info@entrd.nl.