De Datafactory is voortaan nog eenvoudiger te configureren

De Datafactory is voortaan nog eenvoudiger te configureren

De configuratie van de Datafactory betekent dat een maskeeralgoritme gekoppeld wordt aan een te maskeren attribuut. In de configuratie wordt dus vastgelegd welke attributen op welke manier gemaskeerd gaan worden. Om klanten meer inzicht te geven in de configuratie heeft EntrD een grafische schil ontwikkeld waarin op een overzichtelijke manier getoond wordt hoe de configuratie er uit ziet. Op deze manier hebben klanten altijd inzicht in de manier van maskeren. Dit is zowel voor gebruikers als voor auditors erg plezierig. Deze grafische schil (of GUI) wordt vanaf nu zonder meerkosten gefaseerd uitgerold bij al onze klanten. Daarnaast komt er een 2e betaalde versie van de GUI beschikbaar waarmee klanten zelf wijzigingen kunnen aanbrengen in de configuratie. Hiermee voorzien we in de behoefte van sommige klanten om op een eenvoudige manier zelfstandig dergelijke wijzigingen door te kunnen voeren.