Data maskeren

Datamasking

Data maskeren

Data maskeren is een belangrijke praktijk voor het beschermen van de privacy van individuen en het voorkomen van ongewenste openbaarmaking van gevoelige informatie. In deze blog zullen we kijken naar wat het betekent om data te maskeren, waarom het belangrijk is, en enkele praktische stappen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven.

Wat is data maskeren?

Het maskeren van data betekent dat persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt verwijderd of onleesbaar gemaakt, zodat het niet meer kan worden gebruikt om een individu te identificeren. Dit kan gedaan worden door middel van technische methoden zoals hashing, encryptie of het vervangen van gegevens met pseudoniemen.

Waarom is het belangrijk om data te maskeren?

In de huidige digitale wereld worden gegevens over ons allemaal verzameld en opgeslagen. Bedrijven, overheden en organisaties hebben toegang tot enorme hoeveelheden gegevens, waaronder persoonlijke informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het bieden van gepersonaliseerde diensten en het verbeteren van producten. Maar als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kunnen ze ook worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals identiteitsdiefstal en fraude.

Het maskeren van data is dus een belangrijke manier om de privacy van individuen te beschermen en het risico van ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie te verminderen.

Hoe kunt u data maskeren?

Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven:

  1. Identificeer welke gegevens persoonlijk identificeerbaar zijn. Dit omvat namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bijvoorbeeld BSN.
  2. Bepaal of u gegevens gaat anonimiseren of pseudonimiseren.

Bij het anonimiseren van gegevens gebruik je technische methoden zoals hashing en encryptie om de gegevens onherleidbaar te maken. Dit betekent dat de gegevens worden omgezet in onleesbare code, zodat ze niet meer kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren.

Bij het pseudonimiseren van gegevens vervang je de gegevens door pseudoniemen. Dit betekent dat de gegevens worden vervangen door fictieve namen of andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren.

  1. Gebruik de gemaskeerde gegevens in alle niet productieomgevingen.

Conclusie

Het maskeren van data is een belangrijke praktijk voor het beschermen van de privacy van individuen en het voorkomen van ongewenste openbaarmaking van gevoelige informatie. Door gemaskeerde gegevens te gebruiken buiten de productie omgeving voor bijvoorbeeld testen of marktonderzoek, voorkom je de impact van een datalek en bescherm je de privacy van de klanten, huurders of patiënten.

DATAFACTORY

Onze applicatie onafhankelijke oplossing om elk type database te anonimiseren of pseudonimiseren met behoud van voorspellende waarde.

FILEFACTORY

Een snelle en eenvoudig te gebruiken oplossing om de gevoelige informatie in documenten en dossiers snel te verwijderen.