Persoonsgegevens

Voordelen van testen met gemaskeerde gegevens

Het gebruik van gemaskeerde persoonsgegevens bij het testen van software en applicaties biedt verschillende belangrijke argumenten en voordelen. Hier zijn de belangrijkste argumenten om te gaan testen met gemaskeerde persoonsgegevens: Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen brengt privacyrisico’s met zich mee, zoals ongeoorloofde toegang en datalekken. Door gebruik te maken van gemaskeerde persoonsgegevens kunnen bedrijven de privacy van individuen beschermen en voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR). [...]

Lees meer...
GDPR, persoonsgegevens

Risico’s van testen met echte persoonsgegevens

Bij het ontwikkelen en testen van software of applicaties kan het verleidelijk zijn om echte persoonsgegevens te gebruiken. Hoewel dit handig lijkt, brengt het gebruik van echte persoonsgegevens echter aanzienlijke risico’s met zich mee. Vooral als het gaat om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als de GDPR. Wat zijn de risico’s en de specifieke eisen die de GDPR stelt aan het gebruik van persoonsgegevens. Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen vergroot het [...]

Lees meer...

Het verschil tussen pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn omtrent de begrippen pseudonimiseren en anonimiseren. In deze blog lees je wat de beide begrippen inhouden en wat het verschil is tussen deze twee technieken.  Pseudonimiseren houdt in het transformeren van persoonsgegevens waardoor deze niet meer direct herleidbaar zijn naar een persoon. Bij pseudonimiseren moet de originele data bewaard blijven. Is de originele data vernietigd of is re-identificatie onmogelijk, dan verandert gepseudonimiseerde data in geanonimiseerde data.  Het anonimiseren van persoonsgegevens is het aanpassen van gegevens [...]

Lees meer...

Verwerken van persoonsgegevens, wat betekent dat?

Je zult vast al wel eens gehoord hebben van het verwerken van persoonsgegevens. Maar wat betekent dit precies? En welke spelregels horen hierbij? In deze blog vertellen we je er alles over.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidt kunnen worden tot een natuurlijk persoon. Indirecte persoonsgegevens zijn gegevens die afzonderlijk van elkaar niet te herleiden zijn naar één individu, maar in samenhang kunnen deze gegevens wel te herleiden zijn naar één uniek individu. Het verwerken van persoonsgegevens omvat alles [...]

Lees meer...

Bescherming persoonsgegevens: voorkom deze 3 veelgemaakte fouten

Als bedrijf wil je niet dat de persoonsgegevens die je verwerkt op straat komen te liggen. Buiten de hoge boetes die ervoor opgelegd worden is een reputatieschade ook niet wenselijk natuurlijk. Een fout waardoor persoonsgegevens niet meer voldoen aan de wet van bescherming persoonsgegevens is al snel gemaakt. Wij leggen de veelgemaakte fouten aan je voor later in dit artikel, maar eerst leggen we je uit wat persoonsgegevens zijn en wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt. Een “persoonsgegeven” is informatie [...]

Lees meer...