Persoonsgegevens

Het verschil tussen pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn omtrent de begrippen pseudonimiseren en anonimiseren. In deze blog lees je wat de beide begrippen inhouden en wat het verschil is tussen deze twee technieken.  Pseudonimiseren houdt in het transformeren van persoonsgegevens waardoor deze niet meer direct herleidbaar zijn naar een persoon. Bij pseudonimiseren moet de originele data bewaard blijven. Is de originele data vernietigd of is re-identificatie onmogelijk, dan verandert gepseudonimiseerde data in geanonimiseerde data.  Het anonimiseren van persoonsgegevens is het aanpassen van gegevens [...]

Lees meer...

Verwerken van persoonsgegevens, wat betekent dat?

Je zult vast al wel eens gehoord hebben van het verwerken van persoonsgegevens. Maar wat betekent dit precies? En welke spelregels horen hierbij? In deze blog vertellen we je er alles over.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidt kunnen worden tot een natuurlijk persoon. Indirecte persoonsgegevens zijn gegevens die afzonderlijk van elkaar niet te herleiden zijn naar één individu, maar in samenhang kunnen deze gegevens wel te herleiden zijn naar één uniek individu. Het verwerken van persoonsgegevens omvat alles [...]

Lees meer...

Bescherming persoonsgegevens: voorkom deze 3 veelgemaakte fouten

Als bedrijf wil je niet dat de persoonsgegevens die je verwerkt op straat komen te liggen. Buiten de hoge boetes die ervoor opgelegd worden is een reputatieschade ook niet wenselijk natuurlijk. Een fout waardoor persoonsgegevens niet meer voldoen aan de wet van bescherming persoonsgegevens is al snel gemaakt. Wij leggen de meest voorkomende fouten aan je voor later in dit artikel, maar eerst leggen we je uit wat persoonsgegevens zijn en wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt. Een “persoonsgegeven” is [...]

Lees meer...