Data anonimiseren

Renzo Klijn - EntrD - data masking - DataFactory - FilieFactory

Goed rentmeesterschap bij corporaties

Renzo Klijn (EntrD): Huurders mogen goed rentmeesterschap van hun corporatie verwachten, ook bij de AVG Geplaatst door CorporatieMedia op Monday 20 November 2023 Vijf jaar geleden kwam de AVG van kracht in de corporatiesector en nog steeds houdt die wetgeving de gemoederen bezig. Want voldoen aan de letter van die wet en voldoen aan de geest van de wet, zijn twee verschillende dingen. In gesprek met CorporatieGids.nl licht Renzo Klijn van EntrD het verschil toe en vertelt over het beeld over de [...]

Lees meer...

Voordelen van testen met gemaskeerde gegevens

Het gebruik van gemaskeerde persoonsgegevens bij het testen van software en applicaties biedt verschillende belangrijke argumenten en voordelen. Hier zijn de belangrijkste argumenten om te gaan testen met gemaskeerde persoonsgegevens: Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen brengt privacyrisico’s met zich mee, zoals ongeoorloofde toegang en datalekken. Door gebruik te maken van gemaskeerde persoonsgegevens kunnen bedrijven de privacy van individuen beschermen en voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR). [...]

Lees meer...
GDPR, persoonsgegevens

Risico’s van testen met echte persoonsgegevens

Bij het ontwikkelen en testen van software of applicaties kan het verleidelijk zijn om echte persoonsgegevens te gebruiken. Hoewel dit handig lijkt, brengt het gebruik van echte persoonsgegevens echter aanzienlijke risico’s met zich mee. Vooral als het gaat om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als de GDPR. Wat zijn de risico’s en de specifieke eisen die de GDPR stelt aan het gebruik van persoonsgegevens. Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen vergroot het [...]

Lees meer...

Het verschil tussen pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn omtrent de begrippen pseudonimiseren en anonimiseren. In deze blog lees je wat de beide begrippen inhouden en wat het verschil is tussen deze twee technieken.  Pseudonimiseren houdt in het transformeren van persoonsgegevens waardoor deze niet meer direct herleidbaar zijn naar een persoon. Bij pseudonimiseren moet de originele data bewaard blijven. Is de originele data vernietigd of is re-identificatie onmogelijk, dan verandert gepseudonimiseerde data in geanonimiseerde data.  Het anonimiseren van persoonsgegevens is het aanpassen van gegevens [...]

Lees meer...

Synthetische data, anonimiseren, pseudonimiseren

Om bij het begin te beginnen: waarom is het anonimiseren, pseudonimiseren of genereren van synthetische data zo belangrijk? De privacy van je huurders bewaken is vanuit de rol die de corporatie heeft ontzettend belangrijk. Het maskeren (overkoepelende term voor pseudonimiseren, anonimiseren of genereren van synthetische data) is vooral belangrijk bij het testen van nieuwe releases of bij het opleiden van nieuwe medewerkers. Wat regelmatig gebeurt, is dat er een kopie van de productieomgeving wordt gemaakt waarna deze in de [...]

Lees meer...