Data anonimiseren

Het verschil tussen pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens

Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te zijn omtrent de begrippen pseudonimiseren en anonimiseren. In deze blog lees je wat de beide begrippen inhouden en wat het verschil is tussen deze twee technieken.  Pseudonimiseren houdt in het transformeren van persoonsgegevens waardoor deze niet meer direct herleidbaar zijn naar een persoon. Bij pseudonimiseren moet de originele data bewaard blijven. Is de originele data vernietigd of is re-identificatie onmogelijk, dan verandert gepseudonimiseerde data in geanonimiseerde data.  Het anonimiseren van persoonsgegevens is het aanpassen van gegevens [...]

Lees meer...

Synthetische data, anonimiseren, pseudonimiseren

Om bij het begin te beginnen: waarom is het anonimiseren, pseudonimiseren of genereren van synthetische data zo belangrijk? De privacy van je huurders bewaken is vanuit de rol die de corporatie heeft ontzettend belangrijk. Het maskeren (overkoepelende term voor pseudonimiseren, anonimiseren of genereren van synthetische data) is vooral belangrijk bij het testen van nieuwe releases of bij het opleiden van nieuwe medewerkers. Wat regelmatig gebeurt, is dat er een kopie van de productieomgeving wordt gemaakt waarna deze in de [...]

Lees meer...